แพคเกจ

Standard Post with Image

แพคเกจตรวจระบบทางเดินอาหารและลำไส้ใหญ่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-2363-9222

อ่านเพิ่มเติม
Standard Post with Image

แพคเกจการฉีดวัคซีนป้องกัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-2363-9222

อ่านเพิ่มเติม
Standard Post with Image

ผ่าตัดไส้ติ่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-2363-9222

อ่านเพิ่มเติม
Standard Post with Image

ผ่าตัดริดสีดวง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-2363-9222

อ่านเพิ่มเติม
Standard Post with Image

ตรวจค้นหามะเร็ง กันเถอะ
เพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์ของท่าน

แผนกการตลาด 0-2363-9222 ต่อ 1404, 1405, 1407

อ่านเพิ่มเติม
Standard Post with Image

ตรวจร่างกายประจำปีกันเถอะ

แผนกการตลาด 0-2363-9222 ต่อ 1404, 1405, 1407

อ่านเพิ่มเติม