Image

โรงพยาบาลวิภาราม-ชัยปราการ จะทำลายแฟ้มเวชระเบียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม
Image

บริษัทโตโยโบะ สห เซฟตี้ วีฟ จำกัด

นำทีมโดย ทีม EMS เข้าร่วมซ้อมแผนอพยพหนีไฟ และอุบัติภัยหมู่ กับทางบริษัทโตโยโบะ สห เซฟตี้ วีฟ จำกัด

อ่านเพิ่มเติม
Image

บริษัท ผดุงศิลป์วิศวการ จำกัด

ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีพนักงาน บริษัท ผดุงศิลป์วิศวการ จำกัด

อ่านเพิ่มเติม
Image

บริษัทกลุ่มปาล์มธรรมชาติ จํากัด

ให้บริการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี บริษัทกลุ่มปาล์มธรรมชาติ จํากัด

อ่านเพิ่มเติม
Image

บริษัท แหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนล คันทรีคลับ จำกัด

บริการ แพทย์ consult สำหรับพนักงานที่มีปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ หลังการตรวจสุขภาพประจำปี บริษัท แหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนล คันทรีคลับ จำกัด

อ่านเพิ่มเติม
Image

บริษัท ส เจริญ อีเล็คโตรเพลท จำกัด

ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี บริษัท ส เจริญ อีเล็คโตรเพลท จำกัด

อ่านเพิ่มเติม