โรงพยาบาลวิภาราม-ชัยปราการ
นำทีมโดย ทีม EMS เข้าร่วมซ้อมแผนอพยพหนีไฟ และอุบัติภัยหมู่ กับทางบริษัทโตโยโบะ สห เซฟตี้ วีฟ จำกัด

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :