ตามที่ คุณสุดาภรณ์ ปัญญาเหลือ บริษัท ดี แมชชีนพาร์ท จำกัด ได้ร่วมบริจาคอุปกรณ์ป้องกัน (ตู้ Swab) จำนวน 2 ตู้เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) ให้กับโรงพยาบาลวิภาราม-ชัยปราการ

   โรงพยาบาลวิภาราม-ชัยปราการ ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง และจะนำอุปกรณ์ของท่านไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในโอกาสต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :