ตามที่ กลุ่มธุรกิจ TCP ได้ร่วมบริจาคอุปกรณ์ป้องกัน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) ให้กับโรงพยาบาลวิภาราม-ชัยปราการ  รวมมูลค่า  121,600 บาท ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชุด PPE จำนวน 200 ชุด มูลค่า   81,000 บาท

2. หน้ากาก N95 321 sekura จำนวน 200 ชิ้น มูลค่า   22,400 บาท

3. หน้ากาก Surgical Face Mask  จำนวน 300 ชิ้น มูลค่า 7,500.00 บาท

4. หน้ากาก Nano zinc จำนวน 100 ชิ้น มูลค่า 10,700 บาท

   โรงพยาบาลวิภาราม-ชัยปราการ ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง และจะนำอุปกรณ์ของท่านไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในโอกาสต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :