ประวัติแพทย์

น.ท.นายแพทย์ ศักดิ์สิทธิ์ ปั้นกระจ่าง

สาขา : ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

ภาษา : ไทย , อังกฤษ
 
การศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2526
 
วุฒิบัตร : ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พ.ศ.2532
 
การทำงาน :
- ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.วิภารามแหลมฉบัง (01 ม.ค. 62 - 16 ก.ย. 62)
- กรรมการบริหารการแพทย์ รพ.วิภารามอมตะนคร (17 ก.ย. 62 - 31 ก.ค. 63)
- ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง "ผู้อำนวยการโรงพยาบาล" รพ.วิภาราม-ชัยปราการ