image
ดูแลผู้สูงอายุ

ดูแลผู้สูงอายุ

ดูแลผู้สูงอายุ

บริการดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลวิภาราม-ชัยปราการ
 
การให้บริการ
ให้บริการฟื้นฟูดูแล ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย
ดูแลผู้สูงอายุ และ ผู้ป่วย อัมพฤกษ์ อัมพาต
แผลกดทับ พาร์กินสัน เจาะคอ ให้อาหารทางสายยาง
ผู้ป่วยพักฟื้น
อัตราค่าห้องพัก ชั้น9
 
ประเภทของพัก
ค่าห้องพักต่อวัน / ค่าห้องพักต่อเดือน
 
  • ห้องรวม 4 เตียง
1,000 / 25,000 บาท
 
  • ห้องเดี่ยว

1,800 / 40,000 บาท

 
รายละเอียดเพิ่มเติม
ราคา
  • ค่าทำแผลกดทับ 3,000 บาท
 
  • ค่าทำแผล + Suction(รายที่เจาะคอ) 3,000 บาท
 
  • ค่าที่นอนลม 1,000 บาท
 
*หมายเหตุ : อัตรานี้ไม่เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ 
 
ติดต่อสอบถาม
 
        โทร 02-3639222