ดูแลผู้สูงอายุ

บริการดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลวิภาราม-ชัยปราการ

        การให้บริการ

  • ให้บริการฟื้นฟูดูแล ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย
  • ดูแลผู้สูงอายุ และ ผู้ป่วย อัมพฤกษ์ อัมพาต
  • แผลกดทับ พาร์กินสัน เจาะคอ ให้อาหารทางสายยาง
  • ผู้ป่วยพักฟื้น

อัตราค่าห้องพัก ชั้น9

ประเภทของพัก

ค่าห้องพัก/วัน ค่าห้องพักต่อเดือน

ห้องรวม 4 เตียง

1,000 

25,000

ห้องเดี่ยว

1,800

40,000

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ราคา

ค่าทำแผลกดทับ

3,000

ค่าทำแผล + Suction(รายที่เจาะคอ)

3,000

ค่าที่นอนลม

1,000

*หมายเหตุ : อัตรานี้ไม่เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ 

ติดต่อสอบถาม

        โทร 02-3639222