image
กายภาพบำบัด

กายภาพบำบัด

ทีมนักกายภาพบำบัด

  •  


กายภาพบำบัด

       ให้บริการตรวจรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วย ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคทางระบบต่างๆ ได้แก่ โรคทางระบบกระดูกและข้อ โรคทางระบบประสาท โรคทางระบบหลอดเลือดและหัวใจ โรคทางด้านพัฒนาการช้า การส่งเสริมและให้ความรู้ด้านสุขภาพ โดยนักกายภาพบำบัด ที่มีความชำนาญ และมีประสบการณ์ พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีความทันสมัย

 

การบริการ

  1. โรคทางระบบประสาท และสมอง 

ให้การรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต แขน-ขาอ่อนแรง กล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีก และการฝเคลื่อนย้ายตัว

  1. กลุ่มอาการปวด

เป็นการรักษาผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดต่างๆ เช่นปวดคอ เข่า หลัง หัวไหล่หรือข้อเสื่อม ข้อต่อติดแข็งหลังจากได้รับอุบัติเหตุ เอ็นอักเสบ ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อช้ำ ภาวะเจ็บจากการเล่นกีฬา

  1. โรคระบบทางเดินหายใจและทรวงอก

การช่วยขับเสมหะออกจากปอด เช่น การเคาะปอด จัดท่าระบบเสมหะ การดูดเสมหะ สอนผู้ป่วยให้รู้จักวิธีหายใจให้ถูกต้อง การดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัดหัวใจ เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพการหายใจ

  1. ภาวะแทรกซ้อนจากโรคต่างๆ

ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยที่ถูกไฟลวก โรคมะเร็ง โรคชรา ผู้ป่วยที่นอนรักษาบนเตียงนานๆ และจำเป็นต้องมีการจัดท่าทางร่างกายบนเตียง ฝึกการเคลื่อนไหวของข้อต่อ แขนขา เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ตามมา

  1. กายภาพบำบัดในเรื่องการออกกำลังกาย

เพื่อส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มคนปกติ และเพื่อบำบัดการรักษาในกลุ่มผู้สูงอายุ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน คนอ้วนการใส่อุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น ตัวพยุงเข่า หลัง และข้อเท้า

  1. ปัญหาเรื่องเท้า

       ความผิดปกติของเท้า และภาวะการเดินที่ผิดปกติ

 

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

     กายภาพบำบัด โทร. 02-363-9222 ต่อ 1200