สนใจติดต่อรับสมัครงานได้ที่... แผนกบุคคล โรงพยาบาลวิภาราม -ชัยปราการ

โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-363-9222 ,

เจ้าหน้าที่การตลาด

1

Requirements

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. เพศชาย/หญิง  อายุไม่เกิน 35 ปี
2. จบวุฒิ ปวส./ปริญญาตรี สาขา การตลาด ประชาสัมพันธ์ สาธารณสุข หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. บุคลิกดี, คล่องแคล่ว, กระตือรือร้น, มีความรับผิดชอบและมีความอดทนสูง
4. มีความรู้เรื่องการตลาด Product เป็นอย่างดี
5. มีความรู้เรื่องการจัดงาน Event การออกบูธ ต่าง ๆ เป็นอย่างดี
6. มีประสบการณ์ด้านการตลาดได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
7. ไม่มีปัญหาเรื่องเวลาการทำงานและการเดินทาง

- ทำงาน จันทร์ - ศุกร์
- สนใจติดต่อแผนกบุคคล โรงพยาบาลวิภาราม-ชัยปราการ