ประวัติโรงพยาบาล

โรงพยาบาลวิภาราม-ชัยปราการ (Vibharam-Chaiprakarn Hospital)

ตั้งอยู่บน ถนนปู่เจ้าสมิงพราย .สำโรงกลาง .พระประแดง .สมุทรปราการ 10130 

เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2548 ผ่านการได้รับอนุญาตเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 101 เตียง

 จากการเข้าร่วมโครงการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพขององค์กรในอนาคต เพื่อพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อในระดับทุติยภูมิ โดยปัจจุบันให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ครอบคลุมการให้บริการในการตรวจรักษาผู้ป่วย ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพ มีการให้บริการการรักษาเฉพาะทางที่ครอบคลุมการดูแลการรักษา   ด้านอายุรกรรม ศัลยกรรม ศัลกรรมกระดูกและข้อ สูติ-นรีเวช กุมารเวชกรรม เป็นต้น และหากเกินขีดความสามารถในการรักษาของการให้บริการ จำทำให้การส่งต่อไปยังโรงพยาบาลในเครือ เช่น โรงพยาบาลวิภาราม โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา เป็นต้น